13 июл. 2011 г.

Пуловер ажурный \ абрикос-оранж.....................................................................